cá cược cô dâu

Từ phong tục truyền thống đến trò chơi hiện đại: Cược cô dâu đưa Việt Nam vượt qua cơn bão

Ở Việt Nam, sự pha trộn hấp dẫn giữa truyền thống và hiện đại diễn ra trong lĩnh vực cử hành hôn nhân. “Cá cược cô dâu”, một tập tục có cội rễ sâu xa trong văn hóa Việt Nam, đã chuyển đổi liền mạch sang kỷ nguyên giải trí Read more…